Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Bezpieczeństwa stała 2018-11-26 II/7/18
Komisja Budżetu stała 2018-11-26 II/7/18
Komisja Oświaty stała 2018-11-26 II/7/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-26 II/5/18
Komisja Rolnictwa stała 2018-11-26 II/7/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-26 II/6/18
Komisja Wspólna doraźna 0000-00-00 Posiedzenia wspólne komisji