Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 06-05-2024
  • Uchwała powołująca: II/20/24
  • Zakres działania:

    Zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uregulowany został w Rozdziale 6 Statutu Gminy Deszczno.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Bogusława Sarnowska przewodniczący
2 Bogusława Białczak-Kuca członek
3 Mateusz Kina członek
4 Marcin Raniewicz członek