Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 UCHWAŁA NR IV/32/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, gm. Deszczno. (PDF, 310.51Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
2 UCHWAŁA NR IV/31/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno. (PDF, 310.75Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
3 UCHWAŁA NR IV/30/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno. (PDF, 311.92Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
4 UCHWAŁA NR IV/29/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na Prace restauracyjno-konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno. (PDF, 310.96Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
5 UCHWAŁA NR III/25/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. (PDF, 322.76Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
6 UCHWAŁA NR III/26/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. (PDF, 331.68Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
7 UCHWAŁA NR III/24/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Deszczno. (PDF, 309.16Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
8 UCHWAŁA NR III/27/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karnin. (PDF, 526.55Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
9 UCHWAŁA NR III/28/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno. (PDF, 318.18Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
10 UCHWAŁA NR III/22/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok. (PDF, 721.33Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-07-01 uchwała
11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, gm. Deszczno. (PDF, 335.47Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-27 projekt uchwały
12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno. (PDF, 336.57Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-27 projekt uchwały
13 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno. (PDF, 337.61Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-27 projekt uchwały
14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na Prace restauracyjno-konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno. (PDF, 337.00Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-27 projekt uchwały
15 zawiadomienie (PDF, 165.36Kb)
IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-27 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Deszczno. (PDF, 335.56Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-24 projekt uchwały
17 projekt zmiany uchwały WPF na lata 2024_2033 czerwiec (PDF, 5.19Mb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-20 projekt uchwały
18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok. (PDF, 602.50Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-19 projekt uchwały
19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno. (PDF, 343.49Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-18 projekt uchwały
20 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karnin. (PDF, 551.03Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-18 projekt uchwały
21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. (PDF, 356.69Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-18 projekt uchwały
22 Projekt uchwały w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. (PDF, 348.15Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-18 projekt uchwały
23 zawiadomienie radni2-sig (PDF, 232.91Kb)
III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-10 informacja
24 UCHWAŁA NR II/16/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno. (PDF, 295.10Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
25 UCHWAŁA NR II/15/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno. (PDF, 302.53Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
26 UCHWAŁA NR II/11/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok. (PDF, 287.56Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
27 UCHWAŁA NR II/14/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/9/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy. (PDF, 298.92Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
28 UCHWAŁA NR II/13/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Deszczno. (PDF, 301.33Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
29 UCHWAŁA NR II/12/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok. (PDF, 204.00Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
30 UCHWAŁA NR II/10/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania. (PDF, 17.61Mb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
31 UCHWAŁA NR II/18/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Deszczno. (PDF, 298.62Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
32 UCHWAŁA NR II/17/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. (PDF, 356.20Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
33 UCHWAŁA NR II/21/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. (PDF, 299.55Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
34 UCHWAŁA NR II/20/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach. (PDF, 307.14Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
35 UCHWAŁA NR II/19/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę obwodu szkolnego dla ulic Brzozowej oraz Pod Lasem w Osiedlu Poznańskim. (PDF, 335.30Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-06-03 uchwała
36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/10/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości diet dla radnych i dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno. (PDF, 327.09Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-27 projekt uchwały
37 Projekt ze stawką zmiany Uchwały Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy. (PDF, 324.42Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-27 projekt uchwały
38 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. (PDF, 324.47Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-23 projekt uchwały
39 Uchwała Nr 295/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 06 maja 2024 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Deszczno z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. (PDF, 107.19Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-22 projekt uchwały
40 wniosek Komisji Rewizyjnej (PDF, 50.32Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-22 projekt uchwały
41 Uchwała Nr 266 /2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (PDF, 129.24Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-22 projekt uchwały
42 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno wotum zaufania. (PDF, 17.63Mb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-21 projekt uchwały
43 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach. (PDF, 331.75Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-21 projekt uchwały
44 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę obwodu szkolnego dla ulic Brzozowej oraz Pod Lasem w Osiedlu Poznańskim. (PDF, 361.13Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-21 projekt uchwały
45 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Deszczno. (PDF, 339.34Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-21 projekt uchwały
46 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. (PDF, 381.23Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-21 projekt uchwały
47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Deszczno. (PDF, 326.67Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-21 projekt uchwały
48 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno. (PDF, 321.71Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-21 projekt uchwały
49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok. (PDF, 312.31Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-16 projekt uchwały
50 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Deszczno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Deszczno za 2023 rok. (PDF, 228.44Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-16 projekt uchwały
51 zawiadomienie radni-sig (PDF, 371.51Kb)
II Zwyczajna Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-14 informacja
52 UCHWAŁA NR I/9/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. (PDF, 338.12Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
53 UCHWAŁA NR I/8/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania. (PDF, 316.04Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
54 UCHWAŁA NR I/7/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. (PDF, 299.26Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
55 UCHWAŁA NR I/6/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. (PDF, 296.99Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
56 UCHWAŁA NR I/5/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. (PDF, 337.47Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
57 UCHWAŁA NR I/4/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno. (PDF, 431.98Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
58 UCHWAŁA NR I/2/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania za wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno. (PDF, 203.02Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
59 UCHWAŁA NR I/1/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania za wyborem radnego na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno przeprowadzanego na I sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2024 r. (PDF, 332.61Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
60 UCHWAŁA NR I/3/24 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno. (PDF, 424.05Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-13 uchwała
61 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno. (PDF, 220.70Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-05 projekt uchwały
62 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania (PDF, 225.64Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-05 projekt uchwały
63 przyjęcia regulaminu głosowania za wyborem radnego na Przewodniczącego oraz Zastępcę (PDF, 358.15Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-05 projekt uchwały
64 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno. (PDF, 219.52Kb)
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno
2024-05-05 projekt uchwały