Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Deszczno

Komisja Oświaty

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-26 uchwałą nr II/7/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

- Komisja działa w sprawach funkcjonowania placówek oświatowych, upowszechniania oświaty, kultury fizycznej i sportu, turystyki, funkcjonowania obiektów sportowo - rekreacyjnych, funkcjonowania placówek służby zdrowia i pomocy społecznej i promocji Gminy.

- Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej działalności.

- Opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Bugajny członek
Krzysztof Marcin Koper 0przewodniczący
Joanna Aurelia Szumska członek