Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Deszczno

Komisja Budżetu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-26 uchwałą nr II/7/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

- Komisja działa w sprawach budżetu, gospodarki finansowej, podatków i opłat.

- Opiniowanie wniosków ws. zmian budżetu.

- Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej działalności.

- Opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Barbara Chrobak członek
Krzysztof Janikowski 0przewodniczący
Roman Paweł Konarski członek
Edward Podgórny członek
Andrzej Stanisław Śrutwa członek
Wojciech Szymaniak członek