Przejdź do treści

Edward Podgórny

Zdjęcie: Edward Podgórny
Zdjęcie: Edward Podgórny

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt e.podgorny@o2.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu stała 2024-05-06
2 Komisja Rolnictwa stała 2024-05-06

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 15:14:52 Przyjęcie porządku obrad. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:21:37 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania za wyborem radnego na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno na I sesji Rady Gminy Deszczno w dniu 6 maja 2024 r. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:26:04 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania za wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Deszczno I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 15:54:13 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie uchwał: a. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. b. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. c. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. d. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:29:13 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:30:26 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:31:23 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Deszczno oraz ustalenia jej składu osobowego I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:35:07 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Deszczno, ustalenia ich składów osobowych i zakresów działania. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:42:16 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie uchwał: a. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-05-06 16:44:57 Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:09:01 Przyjęcie porządku obrad. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:40:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2024 rok. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:41:47 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2024-2033. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:43:20 Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Deszczno. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:44:22 Uchwała w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:45:19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:46:14 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karnin. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-24 14:47:15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:05:06 Przyjęcie porządku obrad. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:07:26 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na Prace restauracyjno-konserwatorskie XVIII-wiecznego szachulcowego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Boleminie gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:08:30 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie murowanego, neorenesansowego kościoła z 1906 p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:09:10 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie XIX-wiecznego murowanego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za
2024-06-27 15:10:02 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Deszczno na prace restauracyjno-konserwatorskie przy klinkierowym kościele z 1876 r., p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, gm. Deszczno. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno za