Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Deszczno

Komisja Rolnictwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-26 uchwałą nr II/7/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

- Komisja działa w sprawach mienia komunalnego, planowania i rozwoju gospodarczego i przestrzennego, gospodarki komunalnej, gospodarki wodnej i melioracji, rolnictwa

- Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej działalności.

- Opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ryszard Banasiak członek
Jolanta Bońkowska członek
Janusz Bugajny członek
Andrzej Stanisław Śrutwa 0przewodniczący
Jakub Łybek członek