Przejdź do treści

Komisja Rolnictwa

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 06-05-2024
  • Uchwała powołująca: I/8/24
  • Zakres działania:

    ·Komisja działa w sprawach mienia komunalnego, planowania i rozwoju gospodarczego i przestrzennego, gospodarki komunalnej, gospodarki wodnej i melioracji, rolnictwa ·Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej działalności. ·Opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Jolanta Bońkowska przewodniczący
2 Bogdan Aleksandrowicz członek
3 Jakub Łybek członek
4 Edward Podgórny członek