Przejdź do treści

Komisja Bezpieczeństwa

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 06-05-2024
  • Uchwała powołująca: I/8/24
  • Zakres działania:

    ·Komisja działa w sprawach zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa na drogach, ochrony przyrody, leśnictwa, zadrzewienia i gospodarki łowieckiej. ·Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej działalności. ·Opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Jakub Łybek przewodniczący
2 Radosław Brylski członek
3 Bogdan Aleksandrowicz członek
4 Mateusz Kina członek
5 Beata Tyszer członek
6 Janusz Bugajny członek