Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Deszczno

Komisja Bezpieczeństwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Bezpieczeństwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-26 uchwałą nr II/7/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

- Komisja działa w sprawach zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa na drogach, ochrony przyrody, leśnictwa, zadrzewienia i gospodarki łowieckiej.

- Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej działalności.

- Opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Bońkowska członek
Krzysztof Janikowski członek
Marcin Kubicki członek
Edward Podgórny członek
Jakub Łybek 0przewodniczący